Hotline: 0243 2020 966
Email: vinalab@vinalabjsc.com

Cột lọc sắc ký có màng xốp

Tên sản phẩm: Cột lọc sắc ký có màng xốp

Mã sản phẩm: Cột lọc sắc ký có màng

Xuất xứ: Đức

Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Cột lọc sắc ký có màng xốp:

- Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 10mm

- Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 12mm

- Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 15mm

- Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 20mm

- Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 32mm

- Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 90 mm 

- Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 10mm

- Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 12mm

- Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 15mm

- Cột sắc ký có nhám 19/26 khóa Teflon đường kính 15mm

- Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 20mm

- Cột sắc ký có nhám 19/26 khóa Teflon đường kính 20mm

- Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 32mm

- Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 90mm

- Cột sắc ký có nhám 19/26 khóa Teflon đường kính 90mm

 

Circle