Hotline: 0243 2020 966
Email: vinalab@vinalabjsc.com

NhữngNhững Thành Tựu Công Nghệ Sinh Học

2. Các giai đoạn của CNSH: - Giai đoạn trước Pasteur (đến năm 1865) - Giai đoạn phát triển công nghệ (1866- 1940) - Giai đoạn công nghiệp kháng sinh và hóa chất (1941- 1960) - Giai đoạn sinh tổng hợp điều khiển (1961- 1975) - Giai đoạn CNSH phân tử (1976- nay)

 NHỮNG THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGÀY NAY

I. LƯỢC SỬ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1.Khái niệm:

“Biotechnology” do Karl Ereky (Hungary) 1917 để chỉ quá trình nuôi lợn với quy mô lớn  bằng thức ăn là củ cải

đường lên men. Đầu 1970s bùng nổ về CNSH - Nghĩa rộng: gồm các ứng dụng lâu đời như lên men rượu,

phomat,…và các kỹ thuật cao  cấp như ngày nay (cách nay hơn 100 thế kỷ). - Nghĩa hẹp: liên quan tới kỹ

thuật hiện đại nhất như công nghệ di truyền và các kỹ thuật  cao cấp (cố định enzyme, tạo dòng vi khuẩn tổng

hợp protein người, tạo kháng thể đơn  dòng,…).

CNSH được tính từ 1970 trở đi

- Công nghệ sinh học: là quá trình sản xuất các sản phẩm trên quy mô công nghiệp,  trong đó nhân tố tham

gia trực tiếp và quyết định là các tế bào sống (vi sinh vật, thực vật,  động vật). Mỗi tế bào sống của cơ thể

sinh vật hoạt động trong lĩnh vực sản xuất này  được xem như một lò phản ứng nhỏ. Đầu những năm

1980, đã bắt đầu hình thành công  nghệ sinh học hiện đại là lĩnh vực công nghiệp sử dụng hoạt động sinh

học của các tế bào  đã được biến đổi di truyền. Công nghệ sinh học hiện đại ra đời cùng với sự xuất hiện

kỹ  thuật gen. Cơ sở sinh học được áp dụng ở đây bao gồm sinh học phân tử, sinh học tế bào,  hóa sinh

học, di truyền học, vi sinh vật học, miễn dịch học, cùng các nguyên lý kỹ thuật  máy tính 

2. Các giai đoạn của CNSH:

- Giai đoạn trước Pasteur (đến năm 1865)

- Giai đoạn phát triển công nghệ (1866- 1940)

- Giai đoạn công nghiệp kháng sinh và hóa chất (1941- 1960)

- Giai đoạn sinh tổng hợp điều khiển (1961- 1975)

- Giai đoạn CNSH phân tử (1976- nay)

Những thành tưu nổi bật trong nghiên cứu CNSH:

 - 1972- 1973 kỹ thuật di truyền làm bùng nổ cách mạng CNSH

-1984: Các chuyên gia ở Đại học Leicester, Anh phát triển công nghệ dùng AND  để nhận diện con người

theo kiểu dấu vân tay.

- 1990: Bắt đầu thử nghiệm dự án giải mã gene người, lập bản đồ toàn bộ hệ thống  gene trong cơ thể.

- 1993: Mỹ nhân bản vô tính phôi người và nuôi cấy trong ống nghiệm trong vòng  vài ngày.

-1997: Anh nhân bản vô tính thành công cừu Dolly.

-1999: phát hiện tế bào gốc soma -

26/6/ 2000: Hoàn thành cơ bản dự án gene người (Human Genomen Project), giải  mã được 97% số

lượng gene trong cơ thể con người, mở ra một triển vọng mới trong lĩnh  vực công nghệ sinh học, nền tảng

cho ngành y học trong việc khám chữa bệnh.

 

Tin liên quan

Circle