Hotline: 0243 2020 966
Email: vinalab@vinalabjsc.com

Tìm hiểu nguyên lý đo quang của máy quang phổ.

Khi ta chiếu một chùm tia sáng gồm các photon có các mức năng lượng khác nhau đi qua một dung dịch chất hấp thụ. Dung dịch chỉ hấp thụ chọn lọc những photon nào có mức năng lượng phù hợp với các mức năng lượng điện tử, năng lượng dao động và năng lượng quay của phân tử chất đó.

Tìm hiểu nguyên lý đo quang của máy quang phổ

Nguyên lý đo quang.

Ảnh mô tả nguyên lý hấp thụ quang của máy quang phổ

Dựa trên nguyên lý của hiện tượng quang phổ hấp thụ. Quang phổ hấp thụ thực chất là quá trình tương tác giữa hạt photon của ánh sáng với các phần vật chất. Khi ta chiếu một chùm tia sáng gồm các photon có các mức năng lượng khác nhau đi qua một dung dịch chất hấp thụ. Dung dịch chỉ hấp thụ chọn lọc những photon nào có mức năng lượng phù hợp với các mức năng lượng điện tử, năng lượng dao động và năng lượng quay của phân tử chất đó.

Như vậy các phân tử vật chất có cấu trúc khác nhau sẽ cho những phổ hấp thụ với các đỉnh và bước sóng đặc trưng khác nhau.

Nếu nồng độ dung dịch cần định lượng vượt quá giới hạn cho phép thì mật độ quang học không còn tuyến tính với nồng độ dung dịch nữa. Khi đó nồng độ dung dịch tăng, khoảng cách giữa các phân tử là đáng kể, sẽ sai khác đi, hệ số hấp thụ không phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ nữa, khi ấy phải pha loãng dung dịch, kết quả thu được phải nhân với tỉ lệ pha loãng. 3.

Các thiết bị đo quang ( Máy quang Phổ) hiện nay:

- Máy đo quang phổ khả kiến ( máy so màu): Là loại máy đo độ hấp thụ quang ở dải bước song khả kiến 340 nm đến 1000 nm. Có một số model đặc trưng: Máy quang phổ so màu 722 ( Trung Quốc sản xuất), Máy quang phổ so màu 721, Máy quang phổ khả kiến Halo VIS10 ( Hãng Dynamica – Thuỵ Sỹ sản xuất), máy quang phổ khả kiến DR3900 ( Hãng Hach – Mỹ sản xuất), Máy quang phổ khả kiến 6300 ( Hãng Jenway – Anh sản xuất)…

- Máy quang phổ UV-VIS ( Máy quang phổ tử ngoại khả kiến): 

http://thietbivinalab.com/products.asp?subid=38&may-do-quang---quang-pho-uv---vis.htm

- Máy quang phổ UV-VIS Hai chum tia: - Máy quang phổ hồng ngoại:

http://thietbivinalab.com/product.asp?catid=20&may-do-quang---quang-pho---quang-ke---hplc--sac-ky-khi.htm

Tin liên quan

Circle