Hotline: 0243 2020 966
Email: vinalab@vinalabjsc.com

Thiết bị xác định Phthalate Ester theo chuẩn RoHS2

Liên mình Châu Âu đã ban hành quy tắc môi trường hạn chế sử dụng chất độc hại đặc biệt đối với tất cả sản phẩm điện tử nhập khẩu, bao gồm: Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBBs, PBDEs ( Hay còn được gọi là EDX)

Thiết bị xác định Phthalate Ester theo chuẩn RoHS2

Hay còn gọi là thiết bị kiểm tra EXD.

RoHS2 bổ sung tiêu chuẩn xuất hàng điện, điện tử, gia dụng vào Liên Minh CHâu Âu (EU).

Bạn muốn bán thiết bị điện, điện tử, thiết bị chiếu sáng, thiết bị gia dụng, Thiết bị CNTT và Viễn Thông..V.V …. bạn đang sản xuất vào thị trường Châu Âu?

Thiết bị của bạn sản xuất đã đáp ứng được tiêu chuẩn của RoHS2?

Liên mình Châu Âu đã ban hành quy tắc môi trường hạn chế sử dụng chất độc hại đặc biệt đối với tất cả sản phẩm điện tử  nhập khẩu, bao gồm: Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBBs, PBDEs  ( Hay còn được gọi  là EDX)

Từ 22 tháng 7 năm 2019, áp dụng thêm với: Phthalate Ester (DEHP, DBP, BBP, DIBP) trong các thiết bị điện và điện tử .

RoHS2 và 4 Phthalates được bổ sung thêm Tiêu chuẩn RoHS2

RoHS2: là chỉ thị 2011/65/EU được thông qua vào ngày 21/7/2011. Chỉ thị này là bản sửa đổi của Chỉ thị

Hạn chế các chất độc hại trong các thiết bị điện và điện tử (RoHS 1)

Phthalates và các bổ sung vào RoHS2

Phthlates: là một nhóm hóa chất được sử dụng để làm mềm và tăng tính linh hoạt của nhựa và nhựa vinyl.

Phthalates có thể gây tác hại đến sinh sản và phát triển, tổn thương các cơ quan, suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết và ung thư.

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2015, Chỉ thị EU 2015/863 đã được công bố trên Tạp chí Chính thức của Liên minh Châu Âu, bổ sung thêm 4 phthalates DEHP, DBP, BBP và DIBP vào danh sách chất bị hạn chế trong Phụ lục II của Chỉ thị RoHS 2 2011/65 / EU, nâng số lượng các chất trong  danh sách này lên tổng cộng 10 chất: 4 kim loại nặng, 2 chất chống cháy và 4 chất phthalates.

Giới hạn cho mỗi trong bốn phthalates là 0,1% tính theo trọng lượng trong vật liệu đồng nhất.

Các thiết bị khác không nằm trong danh mục trên

Bạn đã có giải pháp kiểm tra thành phần phthalates DEHP, DBP, BBP và DIBP trong sản phẩn của bạn.

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn thiết bị phù hợp!

Chúng tôi luôn sẵn sang tư vấn và cung cấp thiết bị phân tích kiểm tra, kiểm soát các thành phần Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBBs, PBDEs và  Phthalate Ester với tiêu chí, thiết bị phù hợp, giá thành hợp lý đảm bảo chất lượng, giảm thiểu tối đa chi phí của nhà sản xuất.

Tin liên quan

Circle